Dietrych Janusz

DietrychJJanusz Dietrych urodził się 23 lipca 1907 w Łodzi. Studiował na Politechnice Warszawskiej, którą ukończył w 1932 roku. Po studiach pracował w Centralnym Biurze Projektów Górniczych SEPERATOR w Katowicach, gdzie zdobywał doświadczenie w projektowaniu maszyn górniczych i zakładów przeróbczych przemysłu węglowego. Pod koniec pracy w biurze SPERATOR został jego dyrektorem. Równocześnie prowadził zajęcia zlecone na Politechnice Śląskiej.

W 1956 roku został stałym pracownikiem Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej. Był bardzo zaangażowany w pracę dydaktyczną, a jego pragnieniem było dostosowanie programów nauczania do aktualnych potrzeb. Zaowocowało to gruntowną przebudową programu dydaktycznego na tej uczelni. W między czasie starał się o tytuł profesora, który uzyskał w 1957 roku. W 1960 roku został kierownikiem Katedry. Jego zadaniem było kontynuowanie wprowadzania zmian w treści i formy zajęć dydaktycznych, które dotyczyły nauki konstruowania. W 1969 roku, na skutek wprowadzonych licznych zmian, wprowadzono nową nazwę Katedry, która od tego czasu nazywała się „Katedrą Ogólnych Podstaw Konstrukcji Maszyn”. W 1971 roku, zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego została wprowadzona nowa struktura uczelni, w związku z czym katedra została zamknięta. Utworzono wtedy Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, w skład którego weszła między innymi zamknięta Katedra. Dietrych został jego pierwszym dyrektorem i pełnił obowiązki do 1977 roku. W tym roku również zakończył swoją działalność dydaktyczną. Prowadził badania nad metodologią i podstawami konstrukcji maszyn. Był generalnym projektantem pierwszych eksportowych zakładów w Chinach.

Brał czynny udział w życiu Kościoła. W latach 1935-1939 był członkiem Zarządu Akcji Katolickiej. W latach 1956 – 1957 był członkiem Rady Duszpasterskiej w Katowicach. Uczestniczył w I Synodzie Katowickim, a potem w Synodzie Metropolitarnym w Krakowie. W 1980 roku należał do współzałożycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. 24 czerwca 1993 roku został uhonorowany doktoratem honoris causa Politechniki Śląskiej. 21 listopada 2007, na pamiątkę jego setnej rocznicy urodzin, została odsłonięta tablica pamiątkowa, która znajduje się w auli B Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej.

Został odznaczony i nagrodzony: Medal Komisji Edukacji Narodowej; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Order za Pomoc w Budowie Socjalizmu w Chińskiej Republice Ludowej.

Zmarł 14 listopada 2001 Warszawie.