Historia KOMAG-u

W 2020 roku Instytut Techniki Górniczej KOMAG obchodził 70 rocznicę istnienia.


Instytucje, z których powstał KOMAG przeszły długą i skomplikowaną drogę zmian organizacyjno- restrukturyzacyjnych.

Zalążkiem Instytutu było Centralne Biuro Konstrukcji Maszyn Górniczych. W 1950 roku Centralne Biuro Projektów zostało przekształcone w Biuro Konstrukcji Maszyn Górniczych, które następnie w 1953 roku przyjęło nazwę Centralnego Biura Konstrukcji Maszyn Górniczych z siedzibą w Gliwicach.

W 1957 roku nastąpiło połączenie Centralnego Biura Konstrukcji Maszyn Górniczych oraz istniejącego od 1951 roku Instytutu Mechanizacji Górnictwa i utworzenie Instytutu Doświadczalno - Konstrukcyjnego Przemysłu Węglowego, który w 1958 roku przyjął nazwę Zakładów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego.
Rozwój ZKMPW obejmował utworzenie, na bazie dawnej Spółdzielni Pracy "Piezoelektronika", Zakładu Elektroniki Górniczej w Tychach, Zakładu Telemechaniki Górniczej "Elektrometal" w Cieszynie, Zakładu Cybernetycznych Kompleksów Górniczych w Biskupicach, Zakładu Budowy Maszyn Doświadczalnych w Zabrzu oraz przejęcie Kopalni Doświadczalnej M-300 w Zabrzu i Doświadczalnej, Zautomatyzowanej Kopalni JAN w Katowicach.

Zakłady Konstrukcyjno - Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego (ZKMPW) były państwową jednostką naukowo-badawczą z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37 i oddziałami w innych miastach.

Na początku 1975 roku nastąpiło wydzielenie z Zakładów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego znacznej części obejmującej Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych, Kopalnię Doświadczalną M-300 oraz Zakład Doskonalenia Kadr, tworząc Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych KOMAG w Gliwicach, mający status ośrodka badawczo-rozwojowego.

W celu ściślejszego powiązania procesu konstruowania maszyn z ich produkcją Ośrodek ten został podporządkowany organizacyjnie Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Górniczych POLMAG, grupującemu wszystkie fabryki maszyn i urządzeń górniczych. KOMAG stał się wtedy zapleczem konstrukcyjnym, badawczym i rozwojowym dla wszystkich fabryk, wchodzących w skład Zjednoczenia. Na ich terenie KOMAG utworzył zakłady terenowe (FAMUR, FAZOS, TAGOR, RYFAMA i GEORYT).

W 1979 r. do KOMAG-u został włączony Ośrodek Projektowo-Technologiczny Maszyn Górniczych ORTEM, dzięki czemu zakres działania został poszerzony o zagadnienia technologii wytwarzania maszyn i urządzeń górniczych oraz o organizację i zarządzanie produkcją.

Zmieniono nazwę na Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Górniczych, a następnie po kolejnej reorganizacji – na Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG.

Od 1 stycznia 2009 roku działa jako Instytut Techniki Górniczej KOMAG.