Jarno Leszek

JarnoLeszekMgr inż. Leszek Jarno ur. 23 kwietnia 1953 r. w Bytomiu . Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej (1977 r.). W 1983 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Pracę zawodową Leszek Jarno rozpoczął w KWK Powstańców Śląskich w Bytomiu w 1977 roku. Następnie pełnił m.in. następujące funkcje:

  • 1978-1987 Ministerstwo Górnictwa i Energetyki - zastępca dyrektora departamentu
  • 1988-1990 Wspólnota Węgla Kamiennego - zastępca dyrektora wydziału
  • 1990-1991 Państwowa Agencja Węgla Kamiennego S.A. - zastępca dyrektora wydziału.

Pracował na kopalni, w Ośrodku Pomiarów i Automatyki Bytomskiego Zjednoczenia Górnictwa Węglowego, a nawet w Ministerstwie Górnictwa. Wszędzie jednak zajmował się napędami maszyn wyciągowych - specjalnością, którą uznał za najbliższą sobie jeszcze w czasie studiów.

W utrzymaniu kontaktów z techniką górniczą nie przeszkodziły Leszkowi Jarnie nawet awanse w urzędniczej, trwającej kilka lat karierze, gdy był ministerialnym dyrektorem, a następnie pełnił ważne funkcje we Wspólnocie i Agencji Węgla Kamiennego.

W latach 1991 - 1997 kierował Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach. Zmienił techniczny obraz polskiego górnictwa. Pod jego kierownictwem w Centrum powstawały maszyny i urządzenia, które uczyniły polskie górnictwo bezpieczniejsze, wydajniejsze i mniej uciążliwe.

Jak sam przyznaje, start na stanowisko dyrektora KOMAG-u z pozycji człowieka z zewnątrz, urzędnika, było decyzją odważną i ryzykowną. Zwycięstwo sprawiło mu więc tym większą satysfakcję.

Działalność zawodowa mgr inż. Leszka Jarno związana była z pracami na rzecz wdrażania rozwiązań mechanizacyjnych do kopalń węgla kamiennego oraz rozwiązań systemowych w zakresie technicznego dozorowania eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych. Do znacznych osiągnięć w tym zakresie należy opracowanie i powszechne wdrożenie w 1978 r. zorganizowanych badań magnetycznych lin wyciągowych oraz systemu i przepisów, dotyczących kontroli urządzeń wyciągowych w kopalniach. W latach 1986-1989 Leszek Jarno był koordynatorem i weryfikatorem zespołowego opracowania znowelizowanych przepisów bezpieczeństwa w transporcie szybowym. Z chwilą rozpoczęcia pracy w KOMAG-u stał się inicjatorem kierunków zmierzających do restrukturyzacji technicznej górnictwa polskiego przez wdrożenie wysokowydajnych maszyn, służących uzyskaniu wysokiej koncentracji wydobycia z kopalń.
W latach 1991 - 1995 przyczynił się do modyfikacji procedury atestacyjnej maszyn górniczych i zmiany przepisów dotyczących dopuszczenia tych maszyn do stosowania w podziemiach zakładów górniczych.

Do znacznych osiągnięć naukowych i zarazem praktycznych L. Jarno z tego okresu należy również zaliczyć opracowanie koncepcji i wdrożenie w latach 1994 – 1995 kombajnu elektrycznego KSE-1000 na napięcie 6000 V. Wdrożenie i rozpowszechnienie podwyższonego napięcia w maszynach urabiających i odstawczych przyniosło znaczne oszczędności.

W latach 1996-1997 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Państwowa Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.

W kolejnych latach (1997-2000) był wiceprezesem Zarządu, dyrektorem biura restrukturyzacji, (2000-2001) p.o. Prezesa Zarządu, dyrektorem zarządzającym, (2001-2006) Prezesem Zarządu, dyrektorem zarządzającym w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.

W latach 2007-2008 pełnił funkcję Prezes Zarządu w Odlewni Żeliwa S.A.

Od listopada 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Gwarant Grupa Kapitałowa S.A.

Leszka Jarno wyróżniają menedżerskie umiejętności oraz doświadczenie w profesjonalnie prowadzonych procesach restrukturyzacyjnych zdobyte podczas pracy w polskim górnictwie węgla kamiennego. Cechuje go także umiejętność dobrej komunikacji z pracownikami i skuteczne mobilizowanie ich do osiągania stawianych celów.

(na podstawie http://www.gwarantgk.pl/)